Bitcoincertifikat

Bli exponerad mot bitcoinrörelser på enklast möjliga sätt

Coinbase
-2.49%
29779 USD/BTC

Omdömen av bitcoincertifikat

Ett bitcoincertifikat är ett instrument som följer bitcoins prisutveckling. Ett fåtal svenska banker erbjuder dig möjlighet att genom kapitalförsäkring eller investeringssparkonto köpa bitcoincertifikat av en tredje part. Du bör dock ha i åtanke att då du personligen inte står som ägare till bitcoin, är det förknippat med viss risk att handla med bitcoincertifikat. Var noga med att kontrollera utgivaren av bitcoincertifikaten, då det är de som ansvarar för dina bitcoins.

Alternativa bitcoinlösningar
read more
Alternativa bitcoinlösningar
read more
Alternativa bitcoinlösningar
read more
Alternativa bitcoinlösningar
read more